“ กิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่น ”

เลื่อนกิจกรรม ฟารร์มสุข
  • 22 มี.ค. 2563
  • 417 VIEW

Porto Chino ได้ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการป้องกัน ลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ตามมติ ครม.พอร์โต้ ชิโน่จึงทำการยกเลิกงาน ฟารร์มสุข ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 23-29 มีนาคม 2563 นี้  

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 098-248-4238 และ 063-2064510 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้