“ กิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่น ”

ดีใจจะได้เจอกันแล้วนะทุกคน
  • 15 พ.ค. 2563
  • 632 VIEW

ดีใจจะได้เจอกันแล้วนะทุกคน 🎉
เตรียมตัวมาพบกันวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. นี้ !!
.
สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่พอร์โต้ ชิโน่
อย่าลืม ! สวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อใช้บริการใด โดยทางศูนย์จะมีจุดให้บริการฟรี และเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร ในการใช้บริการต่างๆ
.
สำหรับผู้ที่มีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าใช้บริการและแนะนำให้พบแพทย์ทันที
.
วันและเวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.
.
📢 การดำเนินการของศูนย์ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์