“ กิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่น ”

Events

หนึ่งหยด..ต่อชีวิตครั้งที่6
  • 24 มิ.ย. 2558
  • 68 VIEW
หนึ่งหยด..ต่อชีวิตครั้งที่6

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตครั้ง 6 กับสภากาชาด ที่พอร์โต้ ชิโน่

ในวันที่ 24 มิถุนายน  2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องบริจาคข้างร้าน Mc Jeans ชั้น 1

หมายเหตุ: ลงทะเบียนร่วมบริจาค หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1793#4 หรือ 098-2484238

-------***------

การเตรียมตัวก่อนเข้าบริจาคโลหิต 

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

 
 

1. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป 

2. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ( ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ปี)

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างไม่สบายหรือรับประทานยาใดๆ

4. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด

5. สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา 
 


หลังบริจาคโลหิต

-ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา 1-2 วัน

-หลีกเลี่ยงการทำซาวน่า หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆ งดใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ รวมถึงการหิ้วของหนักๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังการบริจาคโลหิต

-ถ้ามีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หรือรู้สึกผิดปกติ ให้รีบนั่งก้มศีรษะต่ำระหว่างเข่า หรือนอนราบยกเท้าสูงจนกระทั่งมีอาการปกติจึงลุกขึ้น และเดินทางกลับ ป้องกันอุบัติเหตุจากการล้ม

-ถ้ามีโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผล อย่าตกใจ ให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อส กดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาที หากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาล

-ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพัก 1 วัน

-รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละอย่างน้อย 1 เม็ด จนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก